Skip links

TWCS

Монголын хамгийн анхны, хамгийн том NFT платформ.

Mongol NFT нь 19,999 ширхэг “The Wolves of Crypto Street” NFT цуглуулгыг MNFT токен эзэмшигчдэдээ тараалаа. The Wolves of Crypto Street (TWCS) нь Монголд бүтээгдсэн анхны NFT цуглуулга юм. Дараа нь TWCS-д “Хаврын Идэш” гэх мэт хэд хэдэн шинэ, шинэлэг хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг танилцуулж, нэг хүн ганцаараа хийж чадахгүй зүйлийг олон хүн хийж болохийг баталсан юм. Энэхүү алсын хараагаар TWCS хамтдаа найрлаж, Bored (OG) Ape, Mutant Ape, 2 Kennel Club худалдаж авсан. Road map-т заасны дагуу дахин хэд хэдэн боломж, ашиг тусыг чонын community-д танилцуулахаар төлөвлөж байна.

Stay tuned with weekly newsletters

Subscribe

Subscribe

No worries, we don’t spam your inbox!

Stay tuned with weekly newsletters

Subscribe

Subscribe

No worries, we don’t spam your inbox!