Skip links

DAO

Анхны санал болгож буй DAO.

Монголын NFT community-гийн хүрээнд хийсэн анхны санал болгож буй төвлөрсөн бус бие даасан байгууллага нь идэш хөтөлбөрийн үеэр байв. Энэхүү хөрөнгө оруулалтын боломжийн үеэр хамтын өмчлөлийн хөрөнгөө зарах эсэх талаар долоо хоног бүр санал өгөх боломжийг иргэдэд олгодог бөгөөд энэ тохиолдолд Bored (OG) Ape, Mutant Ape, Kennel Club. Энэ нь иргэд өөрсдөө хөрөнгөө зарах эсэхээ шийдэж, шийдвэр гаргах эрх мэдлийг эзэмшинэ гэсэн үг. DAO-ийн анхны хэрэгжилт нь олон нийт саяхан худалдаж авсан Bored (OG) Ape-г 70%-ийн ашгийн түвшинд хүрэхэд нь зарахаар шийдсэн үед болсон. Community шийдвэр 51% давахад ийм шийдвэр гарсан.

Stay tuned with weekly newsletters

Subscribe

Subscribe

No worries, we don’t spam your inbox!

Stay tuned with weekly newsletters

Subscribe

Subscribe

No worries, we don’t spam your inbox!