Skip links

Gaming

Play to earn.

Mongol NFT баг Coin Hunt World компанитай гэрээ байгуулсан. Зорилго нь Улаанбаатар хотод энэхүү тоголомийг тоглох боломжтой болно. Энэ тоглоомонд тоглогчид тоглох замаар крипто мөнгө олох боломжтой тул “play to earn” үзэл баримтлалыг ашиглана. Тоглоом нь Pokemon GO-той төстэй бөгөөд тоглогч BTC, ETH, NFT гэх мэт тодорхой эрдэнэс цуглуулахын тулд өөр өөр бүс нутгийг судалж үздэг. Улаанбаатарын газрын зургийг АНУ, Канад, Их Британи, Филиппиний дараа 5 дахь бүс болгон ажиллуулахаар төлөвлөж байна. 

Stay tuned with weekly newsletters

Subscribe

Subscribe

No worries, we don’t spam your inbox!

Stay tuned with weekly newsletters

Subscribe

Subscribe

No worries, we don’t spam your inbox!