Skip links

Metaverse

Sandbox Метаверст баригдсан дэлхийн анхны олон давхаргат нийслэл хот.

Mongol NFT The Sandbox дээр 3х3 хэмжээтэй газар худалдаж авсан. Тэд Улаанбаатар хотыг бүтээн босгох уралдааныг зарласан. Энэ уралдаанаар дамжуулан тэд “7 Pixels” багийн бүтээсэн ялагч бүтээлийг олж чадсан. Уралдаанд ирүүлсэн 113 бүтээлээс тэд түрүүлсэн. Тэд Монголыг эртний, одоо, ирээдүйн цаг үед танилцуулж олон давхаргат метаверсийг бүтээсэн. Sandbox платформ дээрх бүтээн байгуулалтууд эцэслэн дуусмагц Улаанбаатарыг метаверс дээр танилцуулахад бэлэн болно.

Stay tuned with weekly newsletters

Subscribe

Subscribe

No worries, we don’t spam your inbox!

Stay tuned with weekly newsletters

Subscribe

Subscribe

No worries, we don’t spam your inbox!