Skip links

NFT Marketplace

Монголын хамгийн анхны, хамгийн том NFT платформ.

Mongol NFT платформ нь 2021 оны 9-р сарын 17-нд нээлтээ хийсэн. Одоогийн байдлаар 700,000 гариу хэрэглэгчтэй. Монгол дахь анхны NFT зах зээл нь Монголын авъяас чадварыг дэлхийд таниулах зорилготой юм. Mongol NFT платформ нь одоогоор Harmony, Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon chain-ийг дэмждэг. Polkadot болон NEAR дэмжлэгийг нэмэх ажил хийгдэж байна.

Stay tuned with weekly newsletters

Subscribe

Subscribe

No worries, we don’t spam your inbox!

Stay tuned with weekly newsletters

Subscribe

Subscribe

No worries, we don’t spam your inbox!